Zgodovina

Družba Geoinvest je ustanovljena 19.06.1996 s sedežem v Logatcu kot Geoinvest, Ivan Crnkovič s.p., podjetje specializirano za izvajanje geotehničnih del. Prva in osnovna dejavnost podjetja v začetku je bila izvajanje pilotov po tehnologiji Benoto. Nove možnosti in priložnosti smo gradili na širitvi dejavnosti družbe z uvedbo raziskovalnega vrtanja, sidranja, jet-grouting tehnologije, torkretiranja, izdelave pilotov z vrtanjem, z vibro tehnologijami in CFA tehnologijami. Najnovejša pridobitev je oprema za izdelavo debelostenskih diafragm.

Zaradi hitrega povečanja obsega del in dejavnosti pet let pozneje se je družba preoblikovala v Geoinvest d.o.o. s sedežem v Ljubljani, kjer je tudi danes.

Nadaljnji razvoj družbe je zahteval širitev na trge bivše države. Leta 2004 smo ustanovili v Varaždinu hčerinsko družbo z isto dejavnostjo. Naprej nas je pot peljala v BiH, kjer smo leta 2007 ustanovili novo hčerinsko družbo s sedežem v Sarajevu.

Danes, leta 2010 je Geoinvest samostojna zasebna skupina družb z več kot 70 zaposlenimi. Med temi je 7 z univerzitetno izobrazbo, 5 z višješolsko izobrazbo, 10 s srednješolsko izobrazbo ter 26 s poklicno izobrazbo (strojniki bageristi in geovrtalci) ki s svojimi pomočniki upravljajo različne delovne stroje pri izvajanju geotehničnih in gradbenih projektov in nalog.

Tendenca hitre rasti in stabilnosti v poslovanju je prisotna od ustanovitve dalje. Temelj, na katerem gradimo našo prednost je kakovost naših storitev, hitra odzivnost in prilagodljivost zahtevam naročnikov, stalno tehnološko posodabljanje in uvajanje novih dejavnosti in tehnologij geotehnične stroke.Vse to je možno samo z ekipo strokovnjakov specialistov, odločnih in predanih stroki, projektom in družbi. Stalno izobraževanje, nabiranje terenskih izkušenj in napredovanje je malodane neomejeno in istočasno zahteva vodstva družbe.

Trenutna tehnološka in kadrovska opremljenost pokriva vse tržno bistvene dejavnosti geotehnične stroke.

Skupina Geoinvest

POSLANSTVO: Kompleksno izvajati geotehnične projekte z vsemi svetovno znanimi tehnologijami po tržnih cenah v zadovoljstvo naročnikov.

VIZIJA: Postati vodilna in največja skupina v jugovzhodni regiji za kompleksno izvedbo vseh tehnologij geotehnične stroke z nenehnim uvajanjem novih tehnologij, ekološko prijaznih strojev z ustrezno kadrovsko zasedbo.

-->
  • Zdravstveni dom Bežigrad

  • Spar Šiška