Pilotiranje

Armiranobetonski, prednapeti armiranobetonski, gruščnati, jekleni in duktilni piloti imajo široko paleto uporabnosti, kot npr.:
  • globoko temeljenje stavb, mostov, viaduktov in podobno;
  • sanacija plazov, usadov – pilotne stene;
  • zaščita izkopov, gradbenih jam, brežin;
  • izdelava vodnjakov, ponikovalnic, jaškov;
  • začasni podporni in stabilnostni ukrepi;
  • sanacija temeljnih tal.

Postopki izdelave posameznega tipa pilotov so različni, vsem pa je skupno to, da z uporabo ene od razpoložljivih tehnik (vrtanje, izkop, vibracijske ali zabijalne tehnike) izdelamo vrtino, v katero vgradimo projektno predvidene materiale (armatura, beton, grušč...) ali pa v zemljino neposredno vgradimo različne nosilne elemente (jeklene ali duktilne cevi, predfabricirane armiranobetonske pilote...).

Osnovne dimenzije pilotov, ki jih lahko izdelujemo:

1) Benotto sistem in vrtani piloti (vrtani s cevitvijo in CFA postopek):

Zunanji premer cevi [cm] 60 80 100 120 125 150
Notranji premer cevi [cm] 52 72 90 110 115 140
Max. premer arm. koša [cm] 42 62 82 102 106 132
CFA – premer vrtalne špirale [*] 60 cm 80 cm 100 cm 120 cm - -
* Opomba: V AB pilot, izdelan po CFA postopku, se armatura vgrajuje po končanem vrtanju vrtine in vgradnji črpnega betona, ki se vgrajuje skozi notranjost vrtalnih špiral.


2) Minipiloti (špirale in globinska kladiva):

Zunanji premer cevi [cm] 25 41,9 52
Notranji premer cevi [cm] 23,4 39,4 49,5
Premer špirale/globinskega kladiva [cm] 22/21,9 37,5/37,5 45/44,5
Max. premer arm. koša [cm] cevi f16 31,5 39

3) Zabijanje predfabriciranih, prednapetih elementov – pilotov dimenzij 30/30, 35/35 in 40/40 cm ter šesterokotni AB elementi
premera 70 cm

4) Zabijanje jeklenih cevi z ravnim dnom, premera do 80 cm

5) Zabijanje duktilnih cevi naslednjih dimenzij:

Debelina ostenja cevi [mm] Zunanji premer cevi [mm]
118 170
7,5
9
10,5
-
9
10,5
Max. premer kronske plošče [mm] 250 320

6) Vibrirani slopi in piloti: Z globinskim vibratorjem, ki ima telo premera 40 cm, se izvaja gruščnate ali zainjektirane gruščnate slope (pilote) premera do 100 cm, možna je tudi naknadna vgradnja armaturnega koša manjšega premera (cca 24 cm).
-->
  • Zdravstveni dom Bežigrad

  • Spar Šiška