Sidranje

V osnovi poznamo različne delitve geotehničnih sider:
  • glede na njihovo namembnost so sidra lahko trajna ali začasna
  • glede na način prenosa sile so sidra lahko aktivna ali pasivna
  • glede na način vgradnje so lahko klasična (vrtanje vrtin s cevitvijo, vgradnja in injektiranje sidra), z veznim delom, obdelanim po jet grouting postopku, lahko so vrtana, vgrajena in zainjektirana hkrati (IBO sidra)...
  • v posamezne vrste sider lahko, glede na njihovo namembnost in način prenosa sile, vgrajujemo različne nosilne elemente; jeklena pramena za začasna ali trajna aktivna sidra, armaturne palice (RA armatura, GEWI jeklo, DYWIDAG palice, polne ali votle...) za pasivna trajna ali začasna sidra...
  • sidra se lahko ločijo še po nosilnosti (glede na število vgrajenih nosilnih elementov – vrvi, glede na premer armaturnih palic...), po premeru vrtine, v katero so vgrajena, po dolžini veznega dela...

Osnovni princip sidranja je ojačitev ali »pripenjanje« delov konstrukcij ali nestabilne zemljine v nosilna temeljna tla, kot npr. sidranje pilotne stene po izkopu brežine, po odkopu gradbene jame, sanacija zemeljskih plazov, sidranje razpokanih skalnih blokov, sidranje globokih vkopov (npr. jaškov), podzemnih prostorov, tunelov...

V podjetju razpolagamo z opremo in stroji za izvajanje vseh naštetih tipov sider, v praksi pa se najpogosteje izvajajo:
  • začasna ali trajna aktivna geotehnična sidra, izdelana »klasično«, z vrtanjem vrtin premera 140 mm (uporaba pnevmatskih globinskih kladiv in zaščitnih cevi – kolon) in vgradnjo 2 do 6 jeklenih vrvi premera 0,6'', injektiranjem in napenjanjem sider na projektirano silo;
  • začasna jet grouting sidra; vrtanje vrtin premera 97 mm za jet grouting (vrtanje s trokrilnimi dleti in uporabo vode), visokotlačno jet grouting injektiranje veznega dela sidra, menjava trokrilnih dlet z vrtalnimi kronami, povrtavanje vrtine in vstavljanje nosilnih jeklenih pramen (do 4 vrvi) skozi notranjost jet grouting drogovja, izvlačenje vrtalnega drogovja in hkratno zalivanje vgrajenega sidra z injekcijsko maso, napenjanje sider na projektirano silo;
  • pasivna sidra; vrtanje vrtin za sidra z zunanjimi kladivi, kjer je vrtalni drog hkrati tudi sidrni element – votla armatura, skozi katero pri vrtanju dovajamo na dno vrtine zrak, vodo ali injekcijsko maso, vrtalno dleto pa je izgubljeno – po koncu vrtanja ostane na dnu vrtine. V primeru, da je ostenje vrtine stabilno in se ne ruši, se vrtanje izvaja z vrtalnim drogovjem in komprimiranim zrakom, brez cevitve, v vrtino se po koncu vrtanja vgrajuje navadno armaturo (RA, GEWI jeklo, DYWIDAG palice), ki se jo naknadno zainjektira.

Nosilnosti aktivnih (vrvnih) sider segajo vse do 900 kN, nosilnost pasivnih sider pa je odvisna od vrste vgrajenega sidrnega telesa (za primer vgradnje IBO sider glej tabelo!).

Zunanji/notranji
premer palic v [mm]
Prerez materiala
sidra v [mm2]
Lomna sila
Fm v [kN]
Sila plastičnosti
Fp 0,2 v [kN]
32/22 330 250 200
32/20 426 320 250
32/15 528 400 330
38/17 800 550 440
51/28 1200 839 695
-->
  • Zdravstveni dom Bežigrad

  • Spar Šiška