Vodnjaki, ponikovalnice, jaški, geosonde, plinjaki

Vodnjaki, ponikovalnice, jaški, geosonde, plinjaki-->
  • Zdravstveni dom Bežigrad

  • Spar Šiška